SPLOŠNI POGOJI IN PIŠKOTKI

Splošni pogoji –  Spletne strani Zavod Prosum in vse podstrani ter vse objavljene vsebine in podatki na teh
spletnih straneh so last Zavoda Prosum, Trebež 2a, 8253 Artiče (v nadaljevanju »zavod«,
»ponudnik« ). Vsebine se lahko uporablja le v nekomercialne namene in brez dovoljenja
zavoda se jih ne sme razmnoževati, kopirati ali distribuirati.

Splošni pogoji –  Splošno
Spletne strani upravlja zavod:
polno ime: PROSUM, zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo
kratko ime: Zavod PROSUM
naslov: Trebež 2a, 8253 Artiče
matična številka: 6507638000
davčna številka: 34549196
TRR: IBAN SI56 6100 0002 6478 437, odprt pri DH d.d.
E-mail: info@zavod-prosum.si; mihaela.kezman@gmail.com
Telefon: 040 897 018
Ponudnik si pridružuje pravico do posodabljanja in sprememb katerega koli dela vsebine
spletnih strani brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom, da se uporabniku zagotovi
najboljšo možno izkušnjo.
Dostopnost spletnih strani in način dostopa
Ponudnik si pridružuje pravico, da ob sumu zlorab splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop
do vsebin na spletnih zavod-prosum.si in podstraneh za posameznega uporabnika.
Način dostopa do brezplačnih vsebin je določen v navodilih na spletnih straneh.
Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Odjavite se lahko od prejemanja e-novic. Pišite nam na info@zavod-prosum.si.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za
ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Za podrobnosti varovanja, zbiranja in obdelave osebnih podatkov si preberite Pravilnik o
zasebnosti.

Splošni pogoji – Komunikacija
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu
uporabnik izrecno privoli. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje
sestavine:
– jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
– pošiljatelj bo jasno razviden,
– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.
Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih:
– jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
– željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Splošni pogoji – Avtorske pravice
Uporabnik z registracijo ali posredovanjem (preko emaila ali drugih komunikacijskih kanalov)
svojih vsebin v objavo spletni strani zavod-prosum.si in podstraneh dovoljuje Zavodu Prosum
javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti Zavoda
Prosum in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na spletnih
straneh vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za
morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Zavod Prosum ni odgovoren, niti
nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo
ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z
objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh, niso kršene pravice intelektualne
lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Splošni pogoji –  Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki
Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila,
posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo
pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli
drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih
avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na
fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da
vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.
Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in
neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega
avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in
sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom
organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi
bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in
interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z
vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje

vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsa posredovana
vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v
lasti Zavoda Prosum ali njemu povezanih oseb.
Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor
koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlje vsebino, ki je zaščitena v
skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi
predpisi, organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne
lastnine ne odgovarja.
Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako
se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih
Zavoda Prosum ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije,
tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se
lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.
Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

Splošni pogoji –  Omejitev odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so
objavljeni na spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko pripeti, da ponudnik včasih ne uspe
popraviti podatkov na spletnih straneh.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Zavod Prosum,  niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bi bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Spletna stran nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih pravnih in fizičnih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker nekatere povezave na tej strani vodijo do virov na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi podjetje nima nadzora ali pristojnosti, da bi nadzorovala ali upravljala njihove vsebine, zanje ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco. Povezave do drugih spletnih strani nudi podjetje le kot ugodnost za uporabnike spletne strani.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti
za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih mestih oziroma straneh, prav tako ne
odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave.

Splošni pogoji –  Izključitev odgovornosti
Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi
tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo
spletnih strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred
dostopom do spletnih strani in uporabo le-te. Prav tako se mora uporabnik zavedati, da
spletne tehnologije za prenos in dostop niso vedno zanesljive in ob morebitnih izpadih
delovanja ponudnik ne prevzema odgovornosti kakor tudi ne za delovanje storitev v primeru
izpada pogodbenih partnerjev, električne energije ali drugih tehničnih motenj.
Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh, katere avtorji so
uporabniki spletnih strani in si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerno vsebino.

Splošni pogoji –  Pritožbe in spori
Pritožba se odda prek e-maila info@zavod-prosum.si. Postopek obravnave pritožbe je
zaupen. Na pritožne bo ponudnik odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 30
dni po prejemu le-te. Ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori
rešijo sporazumno. V primeru, da dogovor ne bo možen, je za reševanje pristojno sodišče v
Krškem.

Splošni pogoji –  Zasebnost
Pravilnik o zasebnosti podjetja Zavoda Prosum, upravitelja spletne strani zavod-prosum.si.
Za vsa vprašanja v povezavi z vašimi osebnimi podatki, za preklic privolitve ali zahteve za
izbris podatkov nas lahko kontaktirate na e-mail info@zavod-prosum.si.
Upravljalec osebnih podatkov:
Zavod Prosum
Trebež 2a
8253 Artiče
Slovenija
Zavod Prosum se zavezuje k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov v skladu z
veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in evropskimi zahtevami uredbe GDRP.
Katere podatke zbiramo?
Prijava na e-novice
Pri prijavi na e-novice se zbirajo osebni podatki:
 - e-mail,
 - ime,
 - IP naslov
Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov upravljalca je v prvi
vrsti oseben pristop pri pošiljanju e-novic. Upravljalec pa si pridržuje pravico obdelovati
osebne podatke tudi zaradi potreb statistične obdelave, segmentacije bralcev in naročnikov
na e-novice, obdelave preteklega spletnega obnašanja, pošiljanje e-novic, promocijske
vsebine, vabil na dogodke, podeljevanje daril oz. nagrad …
Uporabnik lahko kadarkoli pisno (info@zavod-prosum.si) ali s klikom na povezavo “ODJAVA”
v e-novicah poda zahtevo za prenehanje pošiljanja elektronskih obvestil.
Uporabnik lahko kadarkoli pisno (info@zavod-prosum.si) zahteva izbris podatkov,
pridobljenih pri prijavi na -novice.
Uporabnik lahko kadarkoli pisno (info@zavod-prosum.si) zahteva izpis podatkov, ki jih
shranjujemo / obdelujemo na podlagi prijave na e-novice.
Zavod Prosum se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja
varovanje osebnih podatkov. Za pošiljanje e-novic se uporablja spletna aplikacija Mailchimp.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Ostalo
Podatke zbiramo tudi za namene:
 - opravljanje promocijskih in oglaševalskih aktivnosti (nagradne igre, natečaji, ankete,
ponudbe, raziskave trga,…),
 - upoštevanje zakonskih zahtev,
 - prilagajanje vsebine in funkcionalnosti spletne strani zavod-prosum.si vašim preferencam
in potrebam,
 - oglaševanje prek omrežij za spletno oglaševanje: iskalniki (Google), družabna omrežja
(Facebook, Instragram, LinkedIn, TikTok, Youtube),…,
 - “Potisna obvestila” preko brskalnikov in mobilnih aplikacij. Za pošiljanje “potisnih
obvestil” se uporablja spletna aplikacija OneSignal,
 - izvajanje raziskav in analiz spletih strani
Spletna stran zavod-prosum.si
Ob obisku spletnih strani se za delovanje, zagotavljanje kakovosti in zbiranje splošnih
statističnih podatkov o uporabi zbirajo določeni podatki. To so podatki o strojni in
programski opremi vaše naprave, ki se beležijo prek piškotkov in kode, ki je vgrajena na
spletno mesto. Ti podatki lahko vključujejo vaš naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem,
ime domene, obiske podstrani na spletnem mestu, trajanje posameznega ogleda strani, vaše
poti po spletnem mestu, podatke o nastavitvah zaslona in referenčne spletne strani, kot so
iskalniki, spletne strani tretjih oseb ipd. Podatki o obisku spletnega mesta so opredeljeni le z
edinstveno identifikacijsko številko in so anonimizirani, kar pomeni, da na njihovi podlagi
posameznik ne more biti prepoznaven.

1. Spletni piškotki
Med osebne podatke se štejejo tudi spletni piškotki. Piškotek je majhna datoteka, ki se
shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih
spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Načeloma piškotki ne vsebujejo osebnih
podatkov, vendar se lahko uporabljajo za vpogled v uporabniške nastavitve in druge
podatke, vezane na vaše pretekle aktivnosti na spletni strani. Če v vašem računalniku

izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Spletne strani
uporabljajo spletne piškotke za zagotavljanje kar najboljše storitve pri pregledovanju naših
spletnih vsebin in naročanju v e-trgovini ter za zagotavljanje varnosti in nemotenega
delovanja spletne strani. Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali
razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa
nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (“pixel
tags”), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam
omogoča, da prepoznamo vaš IP naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno
aktivnost na spletu.
Več o uporabi piškotkov si lahko preberete na spletni strani informacijskega pooblaščenca ali
na povezavi piškotki – pogosta vprašanja.

2. Povezave do drugih spletnih strani in prijava preko družabnih omrežij
S spletnih strani vodi nekaj povezav na druge spletne strani. Obiskovalec se mora zavedati in
sprejeti, da imajo ta spletna mesta lastne politike zasebnosti, za katere Zavod Prosum ne
odgovarja in so neodvisne od politike zasebnosti podjetja Zavoda Prosum.

3. Spletna analitika
Za analizo spletne stranih strani uporabljamo orodje Google Analytics, ki jo nudi Google Inc.,
1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike. Zbrani
podatki o vaši uporabi spletne strani (npr. vaš začetni URL, spletni brskalnik, ki ga
uporabljate, nastavitve jezika, računalniški sistem ali ločljivost zaslona), se shranjujejo in
analizirajo na Googlovem strežniku v Združenih državah Amerike, nam pa so dostopni v
anonimizirani obliki preko spletne aplikacije.
Obdelovalci osebnih podatkov
Do osebnih podatkov imajo dostop izključno pooblaščeni zaposleni v Zavodu Prosum, ki
osebne podatke potrebujejo za izvajanje namenov, omenjenih v tem dokumentu, in
pooblaščeni pogodbeni podizvajalci, ki Zavodu Prosum zagotavljajo tehnično ali strokovno
podporo pri obdelavi osebnih podatkov. To so:
 - izdelovalci in vzdrževalci spletnih vmesnikov in aplikacij za obdelavo osebnih podatkov,
 - vzdrževalci spletne strani in informacijskih storitev,

 - razvijalci in uvajalci programskih rešitev,
 - ponudniki vmesnikov za pošiljanje spletne pošte in potisnih sporočil,
 - Pošta Slovenije,
 - dostavni službi GLS in DPD,
 - državni organi ali druge pravne osebe, ko za to obstaja zakonita obveza
Izjemoma lahko vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, a zgolj v primeru, ko bi
nerazkritje informacij povzročilo splošno ali vašo osebno škodo ali ko sami zahtevate, da vaše
osebne podatke posredujemo tretji osebi.
V primeru prenosa pravic zastopstva blagovne znamke znotraj območja EU na drugo podjetje
se prenesejo tudi vsi osebni podatki, ki jih je z naslova zastopstva pridobil Zavod Prosum, na
novo podjetje ali drugo pravno osebo, ki bo nadaljevala s trženjskimi aktivnostmi blagovne
znamke.
Omrežja za zakup oglasnega prostora
Zavod Prosum preko najetih omrežij za zakup oglasnega prostora, kot so iskalniki (npr.
Google) in družabna omrežja (Facebook, Instagram, LinkedIn itd.), izvaja ciljano oglaševanje
Zavoda Prosum na podlagi demografskih, interesnih in kontekstualnih parametrov ali obiska
na spletnih straneh. Ta omrežja uporabljajo informacije o vaši spletni dejavnosti bodisi
ločeno bodisi v kombinaciji z drugimi informacijami, ki so pomembne za oglaševalske
namene, z namenom, da vam prikažejo oglase, prilagojene vašim interesom.
Varnost
Prizadevamo si, da so vsi procesi v povezavi z osebnimi podatki transparentni in potrošniku
jasno predstavljeni. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik
dal svoje soglasje.
Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Zavod Prosum pooblaščene osebe
(zaposleni, pogodbeni partnerji). Zavod Prosum za prenose vseh osebnih podatkov
uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.
Ker pa se lahko zgodi, da pretok informacij prek spleta ni povsem varen zaradi dejavnikov, na
katere nimamo vpliva, smo vas dolžni obvestiti, da vam ne moremo zagotoviti popolne
varnosti osebnih podatkov, ki nam jih pošljete prek spletnih obrazcev, zato vsako tako
pošiljanje opravite na svojo odgovornost.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za
varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito
svojega računalnika.
Obdobje hrambe osebnih podatkov
Zavod Prosum se obvezuje, da bo vaše osebne podatke obdelovalo in hranilo izključno za
navedene namene, in sicer dokler za to obstaja interes/potreba oziroma do vašega preklica
privolitve. V primerih, ko obdelava in hramba podatkov temeljita na pogodbi ali sta določeni
z zakonom, se rok hrambe prilagodi pogodbi oziroma zakonu.
Pridržujemo si pravico, da lahko brez obvestila iz baz in evidenc izbrišemo vse podatke, za
katere obstaja utemeljen sum, da so neresnični ali lažni.
Pravice
Vaša osebna pravica je, da kadarkoli brez obrazložitve in posledic zahtevate, da Zavod
Prosum dopolni, popravi, omeji uporabo ali preneha uporabljati in dokončno odstrani iz baze
podatkov vaše osebne podatke za namene, navedene v tem dokumentu. Izjema je obdelava
in hranjenje podatkov, ki je zakonsko zahtevana. Prav tako lahko na enak način zahtevate
dostop ali ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov ter zahtevate prenos podatkov.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do
njenega preklica. Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali obdelujejo v nasprotju z
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.
Zahtevek za prenehanje uporabe ali popolni izbris vaših osebnih podatkov lahko oddate na
naslednje načine, pri čemer morate jasno navesti vsebino vašega zahtevka:
 - pošljete pisni zahtevek po elektronski pošti na info@zavod-prosum.si
 - vsako elektronsko sporočilo v sklopu e-novic vsebuje povezavo za odjavo od prejemanja
elektronskih sporočil
Privolitev
Z uporabo spletnih strani se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na
tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe
splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Omejitev odgovornosti
Vsebine spletne strani zavod-prosum.si (v nadaljevanju ‘spletna stran’), ki je v lasti in
upravljanju Zavoda Prosum (v nadaljevanju ‘ponudnik’) so informativnega značaja. Ponudnik
ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za
kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnih strani povzročena zaradi uporabe
objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno
odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in
ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost
in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin
spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli
posledice takšnih sprememb.
Niti Zavod Prosum niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku
in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi
izhajala ali bi bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali
informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi
nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršne koli napake ali
pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.
Spletna stran nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih pravnih in fizičnih oseb in/ali
vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker nekatere povezave na tej strani vodijo do virov na
strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi podjetje nima nadzora ali pristojnosti,
da bi nadzorovala ali upravljala njihove vsebine, zanje ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali
posredovati pritožb glede točnosti katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali
referenco. Povezave do drugih spletnih strani nudi podjetje le kot ugodnost za uporabnike
spletne strani.

Piškotki
Kaj so piškotki?
Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v
naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja
posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki
omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in
pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne
nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
Zakaj so piškotki potrebni?
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev;
najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med
spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z
njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po
spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več:
 Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o
prilagoditvah posamezne spletne strani),
 pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine itd.),
 pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah
spletnega uporabnika , itd.
 S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.
 za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede
na pretekle obiske
 za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
 na delih spletnih strani, kjer je potrebna prijava, vas ohranijo prijavljene
 za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza
vsebine vaši napravi
 za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti
oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
 za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike
e-poslovanja, …)

Nastavitve piškotkov
Vsak uporabnik ima popoln nadzor nad piškotki in se lahko tako sam odloči, ali bo dovolil
shranjevanje piškotkov na svoji napravi.
Na spletnih straneh uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi
piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do morebitnih težav s
stranjo, nekatere funkcionalnosti spletne strani so lahko celo onemogočene. V primeru
zavrnitve določenih piškotkov (npr. Piškotkov za boljše delovanje in napredno oglaševanje)
bo uporabniku sorazmerno omejen prikaz vsebine in dostop do spletne strani.
Da bi zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje naših spletnih strani,
uporabnikom priporočamo, da piškotke sprejmejo.
Upravljanje in brisanje piškotkov
Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali
izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje
piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke,
sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek.
Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete
brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste
morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov
se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v
brskalnikovi pomoči uporabnikom.
Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Za
informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Opera (stran v angleškem jeziku)
Safari (stran v angleškem jeziku)


Dodatna vprašanja
Vsa nadaljnja vprašanja o piškotkih nam lahko sporočite na email info@zavod-prosum.si.