O MENI

Sem doktorica znanosti s področja socialne gerontologije, magistrica znanosti s področja sociologije, profesorica sociologije in filozofije, certificirana učiteljica fraktalne risbe II. stopnje, terapevtka karmične diagnostike, predavateljica, ustvarjalka, mentorica, svetovalka, podjetnica in asistentka.

Verjamem, da je starost privilegij, ki ni dan vsem. Moje delo je usmerjeno predvsem na aktivno in kakovostno preživljanje časa starejših odraslih in na medgeneracijskem povezovanju ter na sožitju generacij. V svojem delu združujem področja spoznanja socialne gerontologije, sociologije družine, sociologije otroka in sociologije turizma.

Raziskovanje na navedenih področjih sem uspešno potrdila tudi s pridobljenim ERASMUS+ projektom Spodbujanje razvoja kognitivnih sposobnosti starejših s pomočjo art terapije – fraktalne risbe, kar moje zanimanje za delo s starejšimi le še potrjuje.

mag.Mihaela Kežman - doktorica znanosti
PREDSTAVITEV ZAVODA

Zavod Prosum je bil ustanovljen z namenom dviga kvalitete življenja. Njegovo poslanstvo je usmerjeno v izobraževanje in usposabljanje. Kajti znanje je ključ do uspeha, tako poslovnega kot tudi osebnega. Človek, ki se počuti uspešnega (pa naj uspeh pomeni karkoli), je v življenju tudi zadovoljen. In lepo je biti del družbe zadovoljnih ljudi in to tudi soustvarjati. V Zavodu Prosum se trudimo svoje znanje predajati naprej in tako ustvarjati kvalitetna različna izobraževanja in usposabljanja, ob koncu katerih se bodo udeleženci počutili bogatejše.

Precej izobraževanj vsebuje gerontološke teme. Z njimi se obračamo predvsem na populacijo ljudi v tretjem življenjskem obdobju ter seveda tudi na tiste, ki se zavedajo pomembnosti kvalitetno preživetega tega obdobja in se nanj pripravljajo že prej. Kajti staranje celotne družbe s seboj prinaša mnoge izzive. S staranjem pa se bomo soočili slej ko prej vsi, če bomo seveda imeli to srečo. Kajti starost je privilegij in je rezultat napredka naše družbe.

Tako se v okviru Zavoda Prosum ukvarjamo z različnimi vsebinami, ki nam dvigujejo kvaliteta življenja in lepšajo našo pot življenja.

S sociološkimi temami se v Zavodu Prosum obračamo na tiste, ki se zavedajo pomembnosti ozaveščanja sodobnih družbenih tem kot so stres, samopodoba, kriza, proaktivnost, zadovoljstvo v vsakdanjem življenju, medtem ko na drugi strani poudarjamo pomembnost komunikacije in reševanja konfliktov. Teme so tako zelo aktualne tako na delovnem mestu, kakor tudi v domačem okolju.

Fraktalna risba je oblika art terapije, pri kateri so prepoznani mnogi terapevtski učinki in zato postaja vse bolj priljubljena oblika vpogleda vase, razreševanja blokad posameznika in kreativnega ustvarjanja, s katerim se sprostimo. Fraktalna risba je tudi kreativna meditacija, namenjena tistim, ki se težko pripravijo na klasično meditacijo sedenja v miru. Zato je kar nekaj različnih delavnic namenjenih prav fraktalnemu ustvarjanju.

ERASMUS +
Erasmus+ projekt v zavodu PROSUM

Število postavljenih diagnoz demenca se iz leta v leto veča. Tudi prihodnost kaže visoke številke. Vzroka za nastanek demence natančno ne poznamo, poznamo pa kar nekaj dejavnikov tveganja, s katerimi lahko pospešujemo ali upočasnimo, predstavimo na kasnejše obdobje ali preprečimo nastanek demence.

Zato smo se s projektom Spodbujanje razvoja kognitivnih sposobnosti starejših s pomočjo art terapije – fraktalne risbe lotili predvsem področja preventive. Z danim projektom starejše ozaveščamo o kompleksnosti demence ter hkrati razvili program za starejše, ki temelji na art terapiji in ga v okviru ciklusa delavnic tudi izvajamo.

Skozi vsako srečanje se dotaknemo enega področja delovanja in ga povežemo z demenco. Temu prilagodimo tudi tehniko risanja fraktalne risbe. Na ta način aktiviramo starejše za učenje, za pridobivanje novih veščin in sposobnosti, se družimo, raziskujemo in spodbujamo v aktivnemu delovanju tudi v tretjem življenjskem obdobju.

Gre za evropski projekt Erasmus+, ki se izvaja v sodelovanju s Hrvaško, katero zastopa Martina Kosec.