PROGRAMI
Gerontološke teme

Namen predavanja/delavnice je dvigniti zavedanje o pozitivnem staranju:

Ø  Kaj pomeni staranje v trenutnem svetu in času?

Ø  Kakšne so prednosti staranja in kaj lahko pričakujem?

Ø  Razmišljanja o pozitivnem staranju.

Ø  Ali najdemo smisel tudi ko se postaramo?

Ø  Iščem dobre trenutke ali ovire?

Ø  Zakaj je starost privilegij?

Ø  Primeri iz vsakdanjega življenja, podprti z lepimi mislimi.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja/delavnice je ozaveščanje o spremembah možganske strukture v tretjem življenjskem obdobju ter učenje vaj, s katerimi te spremembe preprečujemo in upočasnjujemo:

I. del – Naši možgani in bistre misli:

Ø  Kakšni so naši možgani?

Ø  Kako v njih potekajo procesi?

Ø  Kaj se dogaja s staranjem?

Ø  Zakaj prihaja do sprememb v možganski strukturi?

Ø  Kako misli vplivajo na staranje?

Ø  Ali smo zavestni svojih misli?

Ø  Kako lahko upočasnimo staranje s svojimi mislimi?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja/delavnice je ozaveščanje o spremembah možganske strukture v tretjem življenjskem obdobju ter učenje vaj, s katerimi te spremembe preprečujemo in upočasnjujemo:

II. del – Vaje za krepitev kognitivnih sposobnosti:

Ø  Kaj je možganska gimnastika?

Ø  Vaje možganske gimnastike.

Ø  Kaj pomeni mentalna gibljivost.

Ø  Primeri vaj mentalne gibljivosti.

Ø  Povezovanje leve in desne možganske polovice.

Ø  Vaje obojeročnega pisanja in risanja.

Ø  Logične vaje.

Ø  Vaje povezovanja, sklepanja, simetrije …

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je predstaviti prednosti medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu:

Ø  Predstavitev generacije starejših v postmoderni družbi.

Ø  Predstavitev mlajše generacije v postmoderni družbi.

Ø  Medsebojno prepletanje delovanja na različnih področjih.

Ø  Različni tipi medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja.

Ø  Kaj pomeni medsebojna pomoč in njene prednosti.

Ø  Kaj pomeni medsebojno učenje.

Ø  Primeri dobrih praks doma in v tujini.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je predstaviti prednosti medgeneracijskega sodelovanja v domačem okolju in povezovanje generacij:

Ø  Predstavitev generacije starejših in njene prednosti.

Ø  Predstavitev mlajše generacije in njene prednosti.

Ø  Medsebojno prepletanje delovanja na različnih področjih.

Ø  Zakaj je potrebna medsebojna pomoč med generacijami?

Ø  Medsebojno učenje in prenašanje zaklada vsake generacije.

Ø  Bogatitev življenja posamezne generacije.

Ø  Skrivnosti harmonije v družinskih odnosih, vzgoje in dinamike v odnosih s sorodniki.

Ø  Kako ponovno zgraditi mostove med generacijami?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je spoznavanje različnosti vrednot posamezne generacije in sprejemanje drugačnosti generacije:

Ø  Kaj so vrednote v sodobni družbi?

Ø  Ali vrednote v družbi res izginjajo?

Ø  Pregled vrednot različnih generacij.

Ø  Kako se vrednote zrcalijo v našem življenju?

Ø  Zakaj imamo različne vrednote v življenju?

Ø  Kako lahko poznavanje vrednot različnih generacij vpliva na boljše medgeneracijske odnose?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je ozaveščanje pomembnosti duševnega zdravja v tretjem življenjskem obdobju:

Ø  Katere so glavne komponente duševnega zdravja?

Ø  Kakšne so naše glavne potrebe v tretjem življenjskem obdobju?

Ø  Upadanje sposobnosti in depresija.

Ø  Kako na naše duševno zdravje vpliva na kvaliteto življenja?

Ø  Kako premagati boleče in neprijetne izkušnje ter srce napolniti z mirom?

Ø  Moč poslušanja in duševno zdravje.

Ø  Dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje.

Ø  Samostojnost v tretjem življenjskem obdobju in duševno zdravje.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je osvetlitev različnih možnosti bivanja z zadnjem obdobju in ozaveščanje lastne odgovornosti pri samostojnem življenju:

Ø  Starost je neizbežna, če imamo to srečo.

Ø  Kako si želimo preživeti zadnje obdobje življenja?

Ø  Kakšna pa je realnost?

Ø  Vsi si želimo samostojnosti v življenju – kaj lahko naredim zanjo?

Ø  Različni načini bivanja ob onemoglosti.

Ø  Kaj lahko pričakujem?

Ø  Kaj je težko pričakovati?

Ø  Kaj lahko sam/a naredim?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je ozaveščanje o demenci, hitro odkrivanje in delovanje svojcev v primeru demence:

Ø  Kaj je demenca?

Ø  Kaj so njeni vzroki in posledice?

Ø  101 obraz demence ali kako se demenca kaže na različne načine.

Ø  Kako se z njo soočamo?

Ø  Demenca in bližnji.

Ø  Komunikacija kot izziv pri demenci.

Ø  Preventiva.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je spoznavanje in ozaveščanje izzivov, s katerimi se srečujemo v tretjem življenjskem obdobju:

Ø  Staranje in spremembe, k se z leti zgodijo.

Ø  Kaj se dogaja znotraj družine?

Ø  Ali še obstaja smisel?

Ø  Samostojnost v tretjem življenjskem obdobju.

Ø  Kako je z iskrenimi pogovori med generacijama?

Ø  Kako se sploh soočati s staranjem?

Ø  Ali družba sprejema staranje kot naraven proces?

Ø  Kako vsakdanje stvari z leti postanejo izzivi?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je predstaviti tretje življenjsko obdobje kot obdobje prednosti, modrosti, spoštovanja in zorenja v življenjskih pogledih:

Ø  Kdaj se človek stara in kdaj zori?

Ø  Kako si lahko oplemenitimo naša zrela leta?

Ø  Kaj so prednosti zrelih let?

Ø  V kakšne pasti se lahko ujamemo v zrelih letih?

Ø  (P)ostanite dragocen član družine in družbe tudi v zrelih letih.

Ø  Razvijte pravi mir, srečo in zadovoljstvo.

Ø  Ali se drugi ob nas počutijo dobro ali komaj čakajo, da je konec našega srečanja?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je predstaviti zelo pogosto stanje starejših – osamljenost in predstaviti možne izhode iz tega stanja:

Ø  Kaj je osamljenost?

Ø  Kako jo doživljamo?

Ø  Zakaj se počutimo osamljene?

Ø  Zakaj sta starost in osamljenost pogosto povezana?

Ø  Strah pred osamljenostjo.

Ø  Zakaj se nekateri ne počutijo osamljene?

Ø  Vpliv našega delovanja in osamljenost.

Ø  Možni izhodi iz osamljenosti.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Sociološke teme

Namen predavanja je predstaviti krizo (z njo se vsi soočamo), njen potek skozi različne faze iz izhod iz nje:

Ø  Kaj je kriza?

Ø  Katere faze običajno ima kriza?

Ø  Kako dolgo poteka kriza?

Ø  Zakaj določena stanja doživljamo kot krizo?

Ø  Kako je, ko se v njej znajdemo?

Ø  Kako rešujemo krizo?

Ø  Kako izstopimo iz krize?

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja/delavnice je spoznati pomen postavljanja ciljev za dosego rezultatov in spoznati načine, kako se lotiti postavljanja ciljev:

Ø  Kaj so cilji?

Ø  Zakaj potrebujemo cilje?

Ø  Kakšne vrste ciljev poznamo?

Ø  Kako si jih postavljamo?

Ø  Kako sovpadata evalvacija in postavljanje ciljev?

Ø  Kako poteka evalvacija?

Ø  Prednosti postavljanja ciljev.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja/delavnice je osvetlitev stresa, spoznavanje preventivnih ukrepov in učenje vaj za premagovanje stresa:

Ø  Kaj je stres?

Ø  Kaj nam v življenju predstavlja stres?

Ø  Ali je stres lahko pozitiven?

Ø  Pozitiven in negativen stres.

Ø  Kako negativen stres spreminjamo?

Ø  Konkretne vaje premagovanja stresa.

Ø  Preokvirjanje.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja/delavnice je spoznavanje svoje samopodobe (kje trenutno sem?) in učenje tehnik, s katerimi lahko svojo samopodobo izboljšamo:

Ø  Kakšna je moja samopodoba?

Ø  Kako se izraža v vsakdanjem življenju?

Ø  Kako se je oblikovala?

Ø  Koliko sem sam/a sebi pomemben/na?

Ø  Zakaj imajo nekateri slabo, drugi dobro samopodobo?

Ø  Ali lahko vplivam nanjo?

Ø  Konkretne vaje za samopodobo.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je spoznavanje pomembnosti zadovoljstva na delovnem mestu in iskanje načinov, kako lahko to zadovoljstvo izboljšamo:

Ø  Kaj pomeni zadovoljstvo?

Ø  Zakaj je zadovoljstvo na delovnem mestu tako zelo pomembno?

Ø  Zadovoljstvo vpliva na različne sfere našega življenja.

Ø  Kaj je naloga vodje in kaj naloga delavca?

Ø  Kaj lahko mi naredimo za dobro klimo na delovnem mestu?

Ø  Kaj dobro vem, pa vseeno počnem?

Ø  Majhni triki zadovoljstva doma in na delovnem mestu.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je dvigniti samoiniciativnost o prevzemu aktivne vloge v svojem življenju:

Ø  Kaj je proaktivnost?

Ø  Kaj je samoiniciativnost?

Ø  Kako lahko vplivam na prihodnje spremembe?

Ø  Povzročiti spremembo ali zgolj čakati spremembo?

Ø  Pasivna in aktivna vloga.

Ø  Vaje učenja proaktivnosti.

Ø  Praktični primeri v vsakdanjem življenju.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja je spoznavanje kontrole in zaupanja v vsakdanjem življenju, njunih podobnosti in učenje načinov za prepuščanje, kadar je to potrebno:

Ø  Kaj je kontrola?

Ø  Zakaj jo v življenju potrebujemo?

Ø  Je kontrola naša zaveznica ali breme?

Ø  Prepuščanje in zaupanje.

Ø  Preprostejše življenje ob prepuščanju.

Ø  Pomoč drugih – ali jo sprejmem?

Ø  Vaje za prepuščanje in zaupanje.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Komunikacijske delavnice

Namen predavanja/delavnice je spoznavanje asertivne komunikacije, s katero pridobimo kakovostnejše odnose:

Ø  Kakšen je način našega odzivanja?

Ø  Kakšen je asertiven način komuniciranja?

Ø  Zakaj nastajajo konflikti v komunikaciji in kako jih lahko preprečimo?

Ø  Poslušanje in izražanje.

Ø  Vaje asertivne komunikacije.

Ø  Moč poslušanja, pozitivnega govora in umetnost reševanja konfliktov.

Ø  Transformacija odnosov do drugih in do sebe.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen predavanja/delavnice je spoznavanje konfliktov in spoznavanje možnosti preprečevanja in morebiti tudi reševanja:

Ø  Kaj sploh je konflikt?

Ø  Zakaj so konflikti dobri?

Ø  Kakšne konflikte poznamo?

Ø  Kako jih preprečimo in kako rešujemo?

Ø  Strategije reševanja konfliktov.

Ø  Znamo poslušati?

Ø  Avtomatsko odzivanje.

Ø  Moč poslušanja, pozitivnega govora in umetnost reševanja konfliktov.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Meditacije

Namen delavnice je večja ozaveščenost in sposobnost zaznavanja svojega telesa, saj ga v hitenju vsakdana vse premalokrat znamo zares začutiti, posebej posamezne dele telesa:

Ø  Umetnost in vloga meditacije.

Ø  Ali smo v stiku s svojim telesom?

Ø  Zavedanje telesa s preprostimi vajami.

Ø  Uvod v meditacijo.

Ø  Dihalne vaje.

Ø  Vodena meditacija Zaznavanje svojega telesa na stolih.

Ø  Analiza doživljanja.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen delavnice je začutenje svojega telesa, ozaveščanje in nato skozi vodeno meditacijo delati na vzpostavljanju ravnovesja (zdravljenju) in podpori določenega dela telesa:

Ø  Umetnost in vloga meditacije.

Ø  Ali smo v stiku s svojim telesom in kako začutimo neravnovesje?

Ø  Zavedanje neravnovesja s preprostimi vajami.

Ø  Uvod v meditacijo.

Ø  Dihalne vaje.

Ø  Vodena meditacija Zaznavanje ravnovesja v svojem telesu na stolih. Prvi del je namenjen sproščanju telesa, skozi katerega se procesi odvijejo hitreje. Nato v drugem delu skozi usmerjanje pozornosti in močjo misli vzpostavljamo zdravo ravnovesje v določenem delu telesa. Pomagamo si z  aktivnim vdihom in izdihom.

Ø  Analiza doživljanja.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen delavnice je skozi vodeno meditacijo se naučiti sproščanja s pomočjo odlaganja bremen, ki jih v danem trenutku ne potrebujemo:

Ø  Umetnost in vloga meditacije.

Ø  Zavedanje naloženih bremen in naših blokad.

Ø  Ali znamo prepoznati bremena v našem telesu?

Ø  Odlaganje bremen s preprostimi vajami.

Ø  Uvod v meditacijo.

Ø  Dihalne vaje.

Ø  Sproščanje telesa.

Ø  Vodena meditacija Odlaganje bremen na stolih (namenjen popotovanju, na katerem odlagamo in prepuščamo stiske, konflikte, bremena, bolečino).

Ø  Analiza doživljanja.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Namen delavnice je skozi meditativno risanje s pikicami začutiti meditativno stanje. Namenjeno predvsem tistim, ki jim sedenje v tišini (kot oblika meditacije ne ustreza):

Ø  Umetnost in vloga meditacije.

Ø  Načini meditiranja – aktivna meditacija.

Ø  Navodila za kreativno ustvarjanje.

Ø  Kratko sproščanje.

Ø  Ustvarjanje mandale s pikicami (akrilne barve).

Ø  Analiza doživljanja.

Ø  Vprašanja in odgovori.

Kreativne delavnice

Namen delavnice je naučiti se izdelati mandalno risbo. Mandale imajo svojo energijo, ki jo na delavnici tudi predstavimo. Da pa lažje vstopimo v proces risanja, v uvodu izvedemo kratko sproščanje:

Ø  Uvod v mandale – kaj sploh so?

Ø  Pomen mandal.

Ø  Kako jih rišemo?

Ø  Navodila za risanje.

Ø  Kratko sproščanje.

Ø  Izdelava slike.

Ø  Vprašanja in odgovori.

V pripravi…

CENA IZVEDBE POSAMENE AKTIVNOSTI
Predavanja za organizacije

Predavanja potekajo 2 šolski uri. Gre za interaktivno predavanje, kjer vključujemo tudi udeležence, kjer je to mogoče.

 Cena posameznega predavanja je 200,00 eur + potni stroški (nismo DDV zavezanci).

Predavanja se lahko po potrebi časovno prilagodi.

 
 
Delavnice za organizacije

Delavnice potekajo strnjeno po 2 šolski uri skupaj. Lahko se kombinira tudi različne delavnice v cikel delavnic.

Načeloma je na delavnici do 15 oseb (zaradi več individualnega pristopa). Ves potreben material zagotovi izvajalec.

Cena posamezne delavnice je 180,00 eur + potni stroški (nismo DDV zavezanec).

Delavnice se lahko po potrebi časovno prilagodi.

Delavnice za posameznike

Cena udeležbe posameznika na delavnici je okoli 30,00 eur. V ceno je vključen ves potreben material.

GALERIJA